سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
امروز پنج شنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۰۶:۲۰
 

بیمارستان امام خمینی (ره) صنعت نفت مسجدسلیمان

درب بیمارستان

درسال 1307به عنوان قدیمی ترین بیمارستان مدرن ایران در خاورمیانه افتتاح گردید.این بیمارستان در حال حاضر دارای 5 بخش فعال مراقبتهای ویژه(ccu) ، داخلی ، جراحی ، اطفال و بلوک زایمان و دارای 99 تخت مصوب و 67 تخت فعال است.