در حال بارگذاری...
در حال بارگذاری...

در حال بارگذاری...
خانم احمدی مسئول واحد آموزش وپژوهش بهداشت ودرمان ضمن هماهنگی با آقای ابوالحسنی رئیس اداره HSEشرکت بهره برداری نفت وگاز وهمکاران ایشان درایمنی وآتش نشانی اقدام به برگزاری دو دوره آموزشی ایمنی وآتش نشانی واطفاء حریق به صورت تئوری وعملی در سالن کنفرانس ومحوطه بازبیمارستان کردند
31 تير 1393
یکشنبه مورخ 8/4/93 با حضور دکتر ظریف رییس بهداشت و درمان ، خانم دکتر ادیب فر معاونت درمان و دارو و سایر مسئولین ستادی مراسم معارفه خانم آمنه فتحعلی پور بعنوان سرپرست خدمات پشتیبانی بهداشت ودرمان صنعت نفت مسجدسلیمان برگزارشد.
16 تير 1393
چهار شنبه , 10 مهر 1393 ق.ظ
نظر شما درموردمطالب ارائه شده در سایت چیست ؟

وضعیت کنونی: مه آلود
27 ° C :دمای هوا

پیش بینی فردا: آفتابی
حداقل دما:25 حداکثر دما:39

اخبار
  • بخش سلامت روزنامه همشهری